SAARNA: Jumala on portin kärsimyksen puolella

28.09.2022

Saarna on pidetty Huopalahden kirkossa 19.6.22. Julkaisen sen siitä huolimatta, että saarnaa ei ole tarkoitettu tekstiksi vaan puheeksi, joka tapahtuu puhujan ja kuulijan vuorovaikutuksessa.

Luuk. 16:19-31 

"Jeesus puhui tämän vertauksen:

"Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan.

Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi: 'Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.' Mutta Abraham sanoi: 'Muista, poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme.' Rikas mies sanoi: 'Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on viisi veljeä - hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.' Abraham vastasi: 'Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.' 'Ei, isä Abraham', mies sanoi, 'mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.' Mutta Abraham sanoi: 'Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.'"

Yksi saarnan tehtävistä on kertoa tämän päivän ihmiselle, mistä Jeesuksen opetuksessa on kyse. Koen kuitenkin tarpeelliseksi lähteä toisesta suunnasta: kertoa, mistä päivän evankeliumissa ei ole kyse.

Ensinnäkin, päivän evankeliumina kuultu Jeesuksen vertaus Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä ei tarjoa videokuvaa kuoleman jälkeisestä elämästä. Vaikka siellä puhutaan kuoleman jälkeisestä ilosta ja kärsimyksestä, vertauksen opetus ei koske niitä. Tämä on tärkeä tietää, koska juuri tämä vertaus on synnyttänyt hirveästi spekulaatiota kuoleman jälkeisistä tapahtumista, taivaan ja helvetin luonteesta. Spekulaatio on tyhjän päällä, koska vertauksen pointti ei ole kuoleman jälkeisissä asioissa.

Tärkeintä on ymmärtää, että kyseessä on vertaus. Vertaus toimii samalla tavalla kuin vitsi. Siinä on yksi pointti. Ikään kuin kärki. Ja sitten siinä on joku kehys. Joskus Jeesus puhuu vertauksissaan viljelemisestä, joskus talouden hoitamisesta, joskus viimeisestä tuomiosta tai kuoleman jälkeisestä. Mutta nämä ovat vain kehyksiä. Kun Jeesus kertoo esim. vertauksen siemenistä, joita heitetään erilaisiin maaperiin, niin ei hän halua opettaa viljelemistä vaan jotain Jumalasta. Ihan yhtä vähän hän haluaa opettaa tällä Lasarus-vertauksella kuoleman jälkeisestä elämästä. Se on vain vertauksen kehys.

Ja yleensä Jeesuksen vertauksissa kaikki tarvittava tieto on vertauksessa itsessään. Emme tarvitse ulkopuolista "tutkimustietoa", jotta voimme ymmärtää Jeesuksen vertauksia. Ajatellaan vaikka kansallisuusvitsejä: "suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen menevät saunaan, jne". Ei näiden ymmärtämiseen tarvita ulkopuolista tietoa Ruotsin bruttokansan tuotteesta tai siitä, minkälaiseen saunaan he menivät: sähkö- vai puusaunaan. Kaikki tarvittava on vitsissä itsessään. Samoin on Jeesuksen vertausten kanssa.

Tämä päivän vertaus Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä onkin varsin simppeli. Siihen on tosi hienosti viritetty jännite toisaalta Lasaruksen ja rikkaan miehen ja toisaalta tämän elämän ja tuonpuoleisen välille. Sekä tämänpuoleisessa että tuonpuoleisessa Lasarus ja rikas mies kuulevat toisiaan. Tässä elämässä heidän välillään on portti, jonka aukaiseminen vapauttaisi Lasaruksen kärsimyksestä, mutta se portti ei aukea. Tuonpuoleisessa heidän välillään on jälleen ikään kuin portti, jonka avautuminen vapauttaisi rikkaan miehen kärsimyksestä. Sekään ei aukea.

Ja nyt: kuvauksen tuonpuoleisista kohtaloista ei ole tarkoitus tarjota videokuvaa tuonpuoleisesta vaan paljastaa, miten asiat ovat tämänpuoleisessa! Tämä on tärkeä huomio. Kuvaus Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä kuoleman jälkeen on tarkoitettu paljastamaan jotain tämän puoleisesta, ei tuonpuoleisesta. Samalla tavalla kuin vitsin, jossa suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen lähtevät uimaan Atlantin yli, ei ole tarkoitus kertoa näiden kansallisuuksien uintityyleistä vaan jotain yleistä, joka pätee uimiskontekstin ulkopuolella.

Tässä päivän vertauksessa tuo asia, opetus ja pointti on se, että tässä maailmassa Jumala on aina siellä portin kärsimyksen puolella. Jos me suljemme tuon portin, me suljemme aina Jumalan ulkopuolellemme. Samalla, kun vaimennamme kärsimyksen äänet, me suljemme itsemme sieltä, missä Jumala on. Jumala ei ole näissä asioissa mitenkään tasapuolinen vaan hän on aina portin kärsimyksen puolella. Ja ainoa tapa elää Jumalan läsnäolossa yksittäisenä kristittynä tai yhteisönä, on olla siellä kärsimyksen puolella itsekin.

Tämän vertaus haluaa meille opettaa. Eikä tämä ollut mitenkään itsestään selvä asia. Näyttihän ulospäin siltä, että nimenomaan rikas mies elää Jumalan läsnäolossa ja siunauksessa. Hän kutsuu Aabrahamia isäkseen ja myös Aabraham oli tunnettu rikkauksistaan. Rikkauksia pidettiin Jumalan siunauksena. Eikä vertaus tietysti rikkautta sinänsä tuomitsekaan. Muutenhan Aabrahamkin olisi siellä kärsimyksen paikassa. Tätä vastoin Lasaruksen elämä näyttää pullahtaneen Jumalan läsnäolon ulkopuolelle. Tätä korostaa vielä se, että rituaalisesti saastaiset eläimet eli koirat nuolevat hänen paiseitaan. Lasarus on Jumalan silmissä saastainen.

Vertauksen kuvausta tuonpuoleisesta ei siis ole tarkoitettu välittämään videokuvaa tuonpuoleisista vaan ravistelemaan edellä mainittuja olettamuksia tämänpuoleisesta. Kuvaus tuonpuoleisista kohtaloista paljastaa, että Jumala on koko ajan ollutkin portin Lasaruksen puolella. Jumala on koko ajan samaistunut Lasaruksen kohtaloon. Kun rikas mies on sulkenut Lasarukselta silmänsä ja korvansa, hän on samalla sulkenut ne Jumalalta.

Eikä Jeesuksen mukaan vain Jumalalta vaan myös Moosekselta ja profeetoilta. En ole ihan varma, mihin kohtaan Mooseksen kirjoja Jeesus tässä viittaa, mutta mieleen tulee 5. Mooseksen kirjan opetus: "Herra, teidän Jumalanne, siunaa teitä runsaasti siinä maassa, jonka hän antaa teille perintöosaksi. Sen tähden teidän keskuudessanne ei pitäisi olla köyhiä, eikä heitä olekaan, jos vain kaikessa tottelette Herraa.." (15:4-5).

Tämä on kiinnostava kohta, koska usein, kun puhutaan köyhyydestä, todetaan, että Jeesushan sanoi, että "köyhät teillä on luonanne aina". Tällä tavalla vedotaan, että meidän ei pitäisi keskittyä liikaa köyhiin vaan näihin uskonasioihin - koska köyhät meillä on luonamme aina. Mutta tätä Mooseksen kirjan kohtaa vasten näyttääkin siltä, että Jeesuksen toteamus "köyhät teillä on luonanne aina" onkin piikki. Sarkasmia. Jeesus ikään kuin sanoo, että "Mooseksen laissa luvataan, että jos te noudatatte Jumalan tahtoa, köyhiä ei keskuudessanne ole, mutta te olette sellaisia Jumalan lain noudattajia, että teillä on köyhät luonanne aina. Niin uskollisia te Jumalalle olette."

Yhtä kaikki: tässäkään vertauksessa köyhien ja kärsivien kohteleminen ei ole vain eettinen kysymys vaan ennen kaikkea hengellinen kysymys. Kyse on koko lain ja profeettojen opetuksesta. Kyse on siitä, missä Jumala on läsnä.

Ja vertauksen opetus on se, että Jumala on aina portin kärsimyksen ja köyhyyden puolella. Siksi meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla siellä itsekin. Huolehtia, että portti pysyy auki. Tänään se voi tarkoittaa sitä, kun me elämme ylellistä elämää ja kuulemme ääniä portin toiselta puolelta Ukrainasta - portti on pidettävä auki. Sitä, kun me kohtaamme vankeuteen tuomittuja tai maineensa menettäneitä - portti on pidettävä auki. Ja ihan sitä, kun me kohtaamme ihmisiä, joilla on yksinkertaisesti rahat loppu tai työllistysmahdollisuudet tosi heikot - portti on pidettävä auki.

Eikä meidän tarvitse tehdä tätä kirkasotsaisesti tai eettisesti erheettöminä vaan syntisinä ihmisinä. Tänään kohtaamme ehtoollisella Vapahtajan, Kristuksen, joka on itse heitetty kaupunginportin ulkopuolelle: sinne kärsimyksen, ulkopuolisuuden ja syyllisyyden puolelle. Hän asettuu tänäänkin vierellemme, kun mieltä painavat raskaat laiminlyönnit ja syyllisyys omista valinnoista. Hän antaa itsensä meille, jotta me voisimme antaa itsemme toisillemme. Ja näin todistaa - ei vain eettisistä valinnoistamme - vaan Jumalan läsnäolosta portin kärsimyksen puolella.

Sami Lahtinen (Twitter: @samtinen)


Sami Lahtinen
Kaikki oikeudet pidätetään 2018
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita